Nutiden och framtidens trädgård

Som med allt i samhället kommer och går trender inom trädgårdsskötsel. Ofta speglas dessa trender även inom andra branscher även om vissa är specifikt just trädgård. Bland annat spelar det in hur mycket trädgård som man har tillgång till och mängden fritid. En tydlig utveckling är i alla fall att vi vill vara mer i våra trädgårdar – även om vi inte alltid vill hålla den fin på egen hand.

Ökad efterfrågan inom handeln

Att intresset för trädgård ökar speglas tydligt i den statistik som SCB presenterar över branschen. Det var en kraftig ökning i början av 2000-talet om man såg på totala summan som lades på produkter inom trädgård samt trädgårdstjänster. Det har sedan fortsatt öka vilket delvis kan bero på hur RUT-avdraget utformats.

Fler vill ha hjälp

En sektor som växer är just trädgårdsskötseln. När ett större antal trädgårdsanläggningsföretag fick frågor om framtidens trädgård svarade de allra flesta att villaägarna kommer efterfråga allt mer hjälp i trädgården. Man vill kunna njuta av sin trädgård genom att vara där, grilla, läsa tidningen i hammocken eller spela kubb med vännerna. Delvis kan man även tänka sig ta hand om allt från gräsklippning till att klippa buskar och träd. Men arbetet upplevs av många ”för mycket”. Därmed kommer fler hushåll att anlita löpande trädgårdsarbete.

RUT kan vara en orsak

RUT-avdraget kan vara en stor orsak till att efterfrågan ökat. Redan när avdraget infördes gick det att få avdrag för vissa trädgårdsuppdrag. Samtidigt var reglerna snåriga och trädgårdsföretagen var tvungna att separera på tjänster med och utan avdrag. Detta har ändrats till företagens fördel och idag går det att få RUT för ett flertal trädgårdstjänster.

Trädgården värderas tydligare

Mäklare menar även att en välplanerad trädgård generellt höjer priset på bostaden. Det ses därmed inte enbart som en biarea utan som ett självklart ställe att vara på både under vår, sommar och höst. Därmed kan det till och med vara värt att ”renovera” trädgården innan eventuell försäljning.

Lättskött är framtiden

Det finns även mycket som pekar på att lättskötta trädgårdar är vad som framförallt kommer att efterfrågas. Det går därmed delvis hand i hand med att man är beredd att betala för att få trädgården underhållen. I likhet med mycket annat i samhället eftersträvas tidseffektivitet, smidighet och enkelhet. Det är något man är beredd att betala för. Fritiden är allt mer ”helig” och man vill njuta av trädgården så mycket det går.